Có thể kiện để giành lại quyền nuôi con?

Cập nhật, 05:51, Thứ Sáu, 05/04/2019 (GMT+7)

Tôi và vợ tôi đã ly hôn và tòa quyết định cho vợ nuôi con. Nay tôi biết cô ấy chuẩn bị ra nước ngoài để làm việc. Vậy tôi có quyền khởi kiện để giành lại quyền nuôi con không?

Lê Công Danh (TX Bình Minh)

Trả lời: Khoản 2 Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau: Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con; người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Theo khoản 5 Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con: người thân thích; cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; hội liên hiệp phụ nữ.

Khoản 3 Điều 29 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án là yêu cầu công nhận thỏa thuận của cha, mẹ về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn hoặc công nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.

Căn cứ quy định trên, khi xét thấy có đủ căn cứ về việc mẹ cháu bé không đủ điều kiện và khả năng để trực tiếp nuôi dưỡng con thì bạn có quyền nộp đơn yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con đến tòa án để giải quyết.

PHÒNG BẠN ĐỌC