Đơn tố cáo nặc danh có được giải quyết?

Cập nhật, 05:51, Thứ Sáu, 05/04/2019 (GMT+7)

Tôi muốn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của một người nhưng không muốn cho họ biết tôi là người tố cáo. Vậy trong đơn tố cáo tôi không ghi họ, tên, địa chỉ của mình thì đơn có được giải quyết không?

Huỳnh Thanh Nhã (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Điều 25 Luật Tố cáo năm 2018 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019) quy định khi nhận thông tin có nội dung tố cáo nhưng không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc qua kiểm tra, xác minh không xác định được người tố cáo hoặc thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh không theo hình thức quy định tại Điều 22 của luật này thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không xử lý theo quy định.

Trường hợp thông tin có nội dung tố cáo quy định tại khoản 1 điều này có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tiến hành việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền để tiến hành việc thanh tra, kiểm tra phục vụ cho công tác quản lý.

Như vậy, căn cứ quy định trên, các cơ quan có thẩm quyền vẫn phải thụ lý giải quyết đối với các đơn tố cáo nặc danh, mạo danh nếu các đơn tố cáo này có đầy đủ căn cứ về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh.

PHÒNG BẠN ĐỌC