Lao động nam có được hưởng chế độ thai sản?

Cập nhật, 05:49, Thứ Sáu, 05/04/2019 (GMT+7)

Vợ tôi là lao động tự do nên không có tham gia BHXH, riêng tôi thì đã tham gia BHXH trên 10 năm nay. Mới đây, vợ tôi sinh con, xin hỏi trường hợp của tôi có được hưởng chế độ thai sản không và thủ tục để nhận trợ cấp thai sản như thế nào?

Hà Văn Quân (TX Bình Minh)

Trả lời: Điểm e khoản 1 Điều 31 Luật BHXH năm 2014, quy định người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc trường hợp lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Theo khoản 2 Điều 34 Luật BHXH năm 2014 thì lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau: 5 ngày làm việc với trường hợp sinh thường 1 con; 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi; 10 ngày làm việc với trường hợp sinh đôi, từ sinh 3 thì thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Về thủ tục hưởng chế độ thai sản thì lao động nam nộp bản sao giấy khai sinh của con cho đơn vị sử dụng lao động nơi đang tham gia BHXH và cung cấp số chứng minh nhân dân của vợ để đơn vị lập thủ tục thanh toán.

Mức hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con.

PHÒNG BẠN ĐỌC