Thông báo tìm kiếm việc làm để hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cập nhật, 05:11, Thứ Năm, 04/04/2019 (GMT+7)

Tôi nghỉ việc và đã làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo quy định, tôi sẽ được nhận 3 tháng trợ cấp và phải thông báo về việc tìm kiếm việc làm. Xin hỏi, trong 3 tháng đó tôi chỉ phải thông báo một lần hay phải thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng?

Nguyễn Kim Hiền (Tam Bình)

Trả lời: Khoản 1 Điều 52 Luật Việc làm quy định, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hàng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; trường hợp bất khả kháng.

Cũng theo khoản 1 Điều 53 Luật Việc làm quy định người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định tại Điều 52 của luật này.

Căn cứ quy định trên, nếu tháng thứ 2 và tháng thứ 3 bạn không thực hiện việc thông báo tìm kiếm việc làm thì bạn sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp.

PHÒNG BẠN ĐỌC