Chính sách thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 12:31, Thứ Năm, 25/04/2019 (GMT+7)

Bạn Lê Minh Thư là sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH Y- Dược Cần Thơ, ngành y đa khoa (đã tốt nghiệp 3 năm) hỏi:

1. Chế độ, chính sách đối với bác sĩ (BS) y đa khoa khi xin về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long công tác như thế nào?

2. Theo quy định của pháp luật thì thời gian bao lâu mới được xét đào tạo chuyên khoa (CK) theo nguyện vọng cá nhân hoặc theo nhu cầu? Chỉ tiêu đào tạo thực tế của tỉnh?

Sau khi nhận được thư bạn, chúng tôi đã liên hệ với Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long và được trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 131/2018/NQ-HĐND ngày 6/7/2018 của HĐND tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành chính sách thu hút BS về công tác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2018- 2021. Theo đó:

Đối tượng áp dụng:

Đối tượng thu hút được đào tạo trong nước, gồm 4 nhóm đối tượng:

Đối tượng thứ nhất: Những người có học hàm, học vị là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ BS được đào tạo tại các trường: ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Dược Huế, ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP Hồ Chí Minh), ĐH Y Dược Cần Thơ.

Đối tượng thứ hai: BS có trình độ thạc sĩ, CK II, CKI, Nội trú được đào tạo tại các trường: ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Dược Huế, ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP Hồ Chí Minh), ĐH Y Dược Cần Thơ.

Đối tượng thứ ba: BS định hướng CK: nội, ngoại, sản, nhi, nhiễm, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm tốt nghiệp hệ chính quy tại các trường: ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Dược Huế, ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP Hồ Chí Minh), Khoa Y- ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, ĐH Y Dược Cần Thơ; nếu BS định hướng chuyên khoa: nội, ngoại, sản, nhi, nhiễm, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm tốt nghiệp các trường ĐH khác phải đạt loại giỏi trở lên.

Đối tượng thứ tư: sinh viên y đa khoa đang học 3 năm cuối tại các trường: ĐH Y Dược Huế, ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP Hồ Chí Minh), Khoa Y- ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, ĐH Y Dược Cần Thơ có nhu cầu đăng ký về tỉnh công tác.

Về chính sách thu hút, cũng theo quy định tại Nghị quyết 131/2018/NQ-HĐND thì các đối tượng được hưởng chính sách thu hút một lần sau khi có quyết định tuyển dụng, cụ thể:

Đối tượng thu hút được đào tạo trong nước: Đối tượng thứ nhất: 330 triệu đồng; đối tượng thứ hai: 200 triệu đồng; đối tượng thứ ba: 130 triệu đồng; đối tượng thứ 4: 25 triệu đồng/năm/sinh viên x 3 năm.

Như vậy, căn cứ quy định trên bạn thuộc đối tượng thứ ba, nhưng phải có các định hướng CK.

Vấn đề thứ hai là về thời gian xét đi đào tạo CK theo nguyện vọng cá nhân hoặc theo nhu cầu, chỉ tiêu thực tế của tỉnh, thì tùy theo đơn vị hàng năm có kế hoạch xét đi đào tạo tại đơn vị đó nhưng phải qua hội đồng xét của đơn vị, thông qua hội đồng Sở Y tế, sau đó trình Sở Nội vụ họp hội đồng mới quyết định cho đi đào tạo.

Xét theo nguyện vọng cá nhân là do đơn vị nơi công tác quyết định.

Thời gian là do đơn vị quy định, nhưng phải theo tiêu chuẩn của trường có trong thông báo chiêu sinh (12 tháng hay 24 tháng,…)

Tỉnh không có chỉ tiêu chung mà do nhu cầu đơn vị gửi lên, tổng hợp trình Hội đồng Sở Y tế xem xét.

PHÒNG BẠN ĐỌC