Quy định về thời điểm hưởng lương hưu

Cập nhật, 05:36, Thứ Năm, 14/03/2019 (GMT+7)

Bà Lê Thị Trinh (ngụ Phường 1- TP Vĩnh Long) hỏi: Tôi chuẩn bị nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí. Theo tôi được biết, theo quy định thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề khi người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu. Vậy, tôi sinh ngày 1/7, thì trường hợp của tôi thời điểm hưởng lương hưu được tính như thế nào?

Sau khi nhận được thắc mắc của bà, chúng tôi đã liên hệ với BHXH tỉnh Vĩnh Long và được trả lời như sau:

Điều 18 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết thời điểm hưởng lương hưu như sau:

Thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 1 tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu. Trường hợp tháng sinh là tháng 12 thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 1/1 năm liền kề sau năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

Ví dụ 1: Ông A sinh ngày 1/3/1956, làm việc trong điều kiện bình thường. Thời điểm ông A đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu là ngày 1/4/2016.

Ví dụ 2: Ông M sinh ngày 1/12/1956, làm việc trong điều kiện bình thường. Thời điểm ông M đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu là ngày 1/1/2017.

Thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu đối với trường hợp không xác định được ngày sinh, tháng sinh (chỉ ghi năm sinh) là ngày 1/1 của năm liền kề sau năm người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

Ví dụ: Bà C làm việc trong điều kiện bình thường, trong hồ sơ chỉ ghi sinh năm 1961. Thời điểm bà C đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu là ngày 1/1/2017.

PHÒNG BẠN ĐỌC