Thanh toán viện phí cho người bị tai nạn lao động

Cập nhật, 05:19, Thứ Tư, 06/03/2019 (GMT+7)

Tôi bị tai nạn trong lúc làm việc ở công ty. Xin hỏi, ai sẽ thanh toán viện phí cho tôi?

Lê Minh Hùng (Long Hồ)

Trả lời: Tại điểm a khoản 2 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp như sau: Thanh toán chi phí y tế từ sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị TNLĐ hoặc bệnh nghề nghiệp.

Cụ thể, người sử dụng lao động phải thanh toán các chi phí sau: Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do BHYT chi trả đối với người lao động tham gia BHYT; trả phí giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại hội đồng giám định y khoa; thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia BHYT.

Ngoài ra, tại khoản 6 Điều 38 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định người sử dụng lao động phải giới thiệu để người lao động bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật.

Sau khi giám định y khoa, nếu NLĐ có mức suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì đề nghị công ty lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ cho người lao động theo quy định.

PHÒNG BẠN ĐỌC