Điều trị bệnh ung thư có được hưởng BHYT không?

Cập nhật, 06:03, Thứ Tư, 13/03/2019 (GMT+7)

Cha tôi bị bệnh ung thư, phải hóa trị và đang điều trị đúng tuyến. Xin hỏi, mỗi lần thực hiện hóa trị, cha tôi có được BHYT thanh toán không?

Nguyễn Văn Tài (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Điều 21 Luật BHYT được sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT

Người tham gia BHYT được quỹ BHYT chi trả các chi phí sau:

Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của luật này trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Vậy, căn cứ quy định trên thì thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT theo danh mục và tỷ lệ do Bộ Y tế quy định. Trường hợp cha bạn điều trị đúng tuyến sẽ được hưởng quyền lợi về thuốc điều trị ung thư theo tỷ lệ do Bộ Y tế quy định.

PHÒNG BẠN ĐỌC