Quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm liên tục

Cập nhật, 05:19, Thứ Tư, 06/03/2019 (GMT+7)

Xin cho biết, người tham gia BHYT liên tục 5 năm được hưởng những quyền lợi gì?

Nguyễn Ngọc Huyền (Bình Tân)

Trả lời: Theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT quy định, khi người tham gia BHYT đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên tính từ thời điểm người đó tham gia BHYT đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh lũy kế trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (lương cơ sở hiện nay là 1.390.000 đồng x 6 tháng = 8.340.000 đồng).

Sau đó người bệnh mang chứng từ đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để được thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở và được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. Với giấy chứng nhận này thì người bệnh sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo trong năm đó (áp dụng đối với trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến).

Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng.

PHÒNG BẠN ĐỌC