Mức trợ cấp thất nghiệp được tính như thế nào?

Cập nhật, 05:35, Thứ Năm, 14/03/2019 (GMT+7)

Tôi đang làm nhân viên cho một công ty tư nhân và sắp tới tôi định nghỉ việc một thời gian. Xin hỏi, mức trợ cấp thất nghiệp (TCTN) được tính như thế nào?

Trần Gia Hân (Tam Bình)

Trả lời: Điều 50 Luật Việc làm quy định mức hưởng TCTN hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Thời gian hưởng TCTN được tính theo tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng TCTN, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng TCTN nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Thời điểm hưởng TCTN được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng TCTN theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của luật này.

PHÒNG BẠN ĐỌC