Các cơ quan có liên quan sẽ phối hợp để rà soát xác định đúng đối tượng

Cập nhật, 05:40, Thứ Ba, 12/03/2019 (GMT+7)

Ông Trần Thanh Phong, ngụ TP Vĩnh Long hỏi: Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, chúng tôi thuộc nhóm đối tượng được hưởng và đã nhận chế độ theo Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long. Ngoài chế độ trợ cấp một lần, chúng tôi còn được nhận thẻ BHYT với mã KC-2… (theo Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của BHXH Việt Nam).

Nhưng khi tôi nhận thẻ BHYT cấp ngày 16/1/2019 thì mã là KC-4…. Khi tôi nêu thắc mắc thì được BHXH tỉnh Vĩnh Long trả lời là áp dụng Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 của BHXH Việt Nam, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ. Tuy nhiên, khi tôi tìm hiểu nội dung Công văn số 4996/BHXH-CSYT như đã nêu trên thì không hề thấy thể hiện trong hệ thống văn bản đã ban hành của BHXH Việt Nam.

Qua những diễn biến trên, tôi cảm thấy có những điều không phù hợp lắm, mong được giải thích thêm.

Sau khi nhận được thư ông, chúng tôi đã liên hệ với BHXH tỉnh Vĩnh Long và được trả lời như sau:

Căn cứ mục 2.2 Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về mã số ghi trên thẻ BHYT, để thống nhất phương thức cấp mã trên toàn quốc, BHXH các tỉnh khẩn trương phối hợp với đơn vị quản lý đối tượng rà soát, hoàn thiện và lập danh sách đổi thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Đổi mã đối tượng và mức hưởng trên thẻ từ mã CK2 sang mã CC1 cho đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Đổi mức hưởng trên thẻ từ mã 2 sang mã 4 cho đối tượng người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 146/2018 (người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, gồm: Người tham gia chống Mỹ cứu nước đã được hưởng trợ cấp theo một trong các văn bản sau: Quyết định số 290/ 2005/QĐ-TTg ngày 1/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước;

Quyết định 188/2007/QĐ-TTg ngày 6/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg; Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 6/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; người đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg nhưng không phải là cựu chiến binh tại khoản 4 điều này;

cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương;

thanh niên xung phong đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ BHYT và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp;

Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 6/10/2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975;

dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế) (có mã đối tượng KC), nhưng không phải là đối tượng cựu chiến binh quy định tại khoản 4, Điều 3 Nghị định 146/2018. Quy định trên được thực hiện từ ngày 1/1/2019.

Tuy nhiên, trong mã đối tượng KC trước đây có nhiều đối tượng trong đó có cựu chiến binh (nhóm do ngân sách nhà nước đóng- khoản 4 Điều 3 Nghị định 146/2018), nay theo quy định tách đối tượng cựu chiến binh riêng và đối tượng khác nên chưa xác định được đối tượng.

Vì vậy, Cơ quan BHXH sẽ phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tỉnh Vĩnh Long để rà soát, xác định lại cho đúng đối tượng.

Đối với trường hợp của ông, ông nên liên hệ với Phòng Người có công thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long để được giải quyết.

PHÒNG BẠN ĐỌC