Lập di chúc thế nào cho hợp pháp?

Cập nhật, 06:06, Thứ Năm, 28/03/2019 (GMT+7)

Cha mẹ tôi nay đã già, muốn lập di chúc để lại di sản cho các con, vì vậy xin hỏi phải lập di chúc như thế nào cho hợp pháp?

Lê Văn Triều (Trà Ôn)

Trả lời:

Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau:

Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép; nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Di chúc của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ điều kiện được quy định tại khoản 1 điều này.

Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất 2 người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Di chúc hợp pháp là phải có những điều kiện theo quy định trên, tuy nhiên phải lưu ý điểm a, khoản 1 Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 là người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép.

PHÒNG BẠN ĐỌC