Xóa án tích theo quyết định của tòa án

Cập nhật, 05:40, Thứ Tư, 31/01/2018 (GMT+7)

Xin cho biết, người bị kết án thì khi nào mới được tòa án ra quyết định xóa án tích?

Bùi Ngọc Tân (Tam Bình)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 71 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì người bị kết án được tòa án quyết định việc xóa án tích nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của văn bản và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau:

1 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo; 3 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 5 năm; 5 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 5 năm đến 15 năm; 7 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a, điểm b khoản này thì tòa án quyết định xóa án tích từ khi người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

PHÒNG BẠN ĐỌC