Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng, phải làm sao?

Cập nhật, 05:29, Thứ Ba, 30/01/2018 (GMT+7)

Các trường hợp giấy phép lái xe (GPLX) quá hạn sử dụng hoặc bị mất thì phải làm sao để được cấp lại?

Nguyễn Văn Vinh (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ quy định các trường hợp như sau:

Người có GPLX quá thời hạn sử dụng:

Từ 3 tháng đến dưới 1 năm, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại GPLX;

Từ 1 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại GPLX. Hồ sơ dự sát hạch lại thực hiện theo quy định.

Người có GPLX bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng, được xét cấp lại GPLX. Hồ sơ theo quy định.

Khi đến thực hiện thủ tục cấp lại GPLX tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải, người lái xe gửi một bộ hồ sơ, chụp ảnh trực tiếp và xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu.

Sau thời gian 2 tháng, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, chụp ảnh và nộp lệ phí theo quy định, nếu không phát hiện GPLX đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý; có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, thì được cấp lại GPLX.

Người có GPLX bị mất, quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên, có tên trong hồ sơ quản lý sát hạch, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại các nội dung:

+ Quá hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 1 năm, phải dự sát hạch lại lý thuyết; quá hạn sử dụng từ 1 năm trở lên, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành. Hồ sơ dự sát hạch lại thực hiện theo quy định.

Ngày trúng tuyển ghi tại mặt sau GPLX cấp lại (phục hồi), được tính theo ngày trúng tuyển của GPLX cũ. Thời gian cấp lại GPLX thực hiện như đối với cấp mới.

Người dự sát hạch lại có nhu cầu ôn tập, đăng ký với các cơ sở đào tạo lái xe để được hướng dẫn ôn tập, phải nộp phí ôn tập theo quy định, không phải học tập lại theo chương trình đào tạo.

Người có GPLX còn thời hạn sử dụng nhưng không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, nếu có nhu cầu thì được lập lại hồ sơ gốc.

Người lái xe lập một bộ hồ sơ, gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải (nơi đã cấp GPLX).

Cơ quan cấp GPLX kiểm tra, xác nhận và đóng dấu, ghi rõ: số, hạng GPLX được cấp, ngày sát hạch (nếu có), tên cơ sở đào tạo (nếu có) vào gốc trên bên phải đơn đề nghị và trả cho người lái xe tự bảo quản để thay hồ sơ gốc.

PHÒNG BẠN ĐỌC