Chế độ thai sản của người mang thai hộ

Cập nhật, 05:07, Thứ Năm, 31/08/2017 (GMT+7)

Xin cho biết, người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ tham gia BHXH có được hưởng chế độ thai sản như lao động nữ tham gia BHXH không?

Huỳnh Thu Thảo (Long Hồ)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 35 Luật BHXH thì lao động nữ mang thai hộ được hưởng chế độ khi khám thai, sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và chế độ sinh con cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều 34 của luật này.

Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Chính phủ quy định chi tiết chế độ thai sản, thủ tục hưởng chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.

PHÒNG BẠN ĐỌC