Nghĩ về những người cầm bút

Cập nhật, 05:53, Thứ Năm, 18/06/2020 (GMT+7)

Người cầm bút là người tạo ra giá trị tinh thần cho con người trong mọi thời đại và mọi chế độ xã hội.

Một trong những mục tiêu hướng đến của người cầm bút là đề cao cái thiện, tôn vinh vẻ đẹp của tình người và những giá trị đạo đức nhân văn của cuộc sống, chống lại cái xấu, cái ác.

Trong cuộc sống, có thể vẫn còn có những người cầm bút, vì lý do nào đó, họ chạy theo thị hiếu tầm thường của người đọc, nhưng vẫn không bao giờ thiếu những tác phẩm ca ngợi, đề cao cái thiện, đấu tranh chống cái xấu, và cái ác.

Trong khi phản ánh và lên án cái xấu, cái ác, người cầm bút vẫn lấy cái thiện làm mục đích hướng đến trong mỗi tác phẩm của mình.

Là người cầm bút, cảm hứng sáng tác đích thực phải gắn với lòng hướng thiện. Người cầm bút chính là người đang nỗ lực phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp về văn hóa, đạo đức của dân tộc, của con người Việt Nam, đồng thời vẫn tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Trong cuộc sống ở đâu đó trên đất nước chúng ta, người dân còn đang đương đầu với bão lụt, thiên tai, hỏa hoạn họ gặp nhiều đau khổ và thiếu thốn, làm thế nào để xoa dịu nỗi đau và giảm thiểu những sự thiếu hụt đó? Người cầm bút không thể là người ở ngoài cuộc được mà phải có trách nhiệm để giúp họ xoa dịu nỗi đau.

Điều đó nói lên sự gắn bó giữa người cầm bút với cuộc sống đời thường là việc làm không thể thiếu. Họ nỗ lực sáng tác với tấm lòng hướng tới cái tốt, cái thiện, tình cảm đó đối với họ không bao giờ vơi cạn. Những trăn trở trong sáng tác luôn khiến người cầm bút cảm thấy hạnh phúc.

Hơn ai hết, họ luôn ý thức được rằng, mình đang trăn trở vì hạnh phúc của người dân và của xã hội vì muốn thông qua tác phẩm của mình có thể chuyển tải đến bạn đọc khắp muôn nơi một thông điệp về tình người và sự phát triển đổi mới đối với quê hương đất nước và con người.

Họ cùng mọi người chung tay góp sức xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhằm hướng tới mục đích “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Tác phẩm của họ sẽ mãi là những sản phẩm tinh thần vô giá mà họ đã nỗ lực sáng tạo vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân và xây dựng một xã hội văn minh và tốt đẹp.

Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), xin gửi tới những người cầm bút lời chúc “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc” như nhà báo lão thành Hữu Thọ đã nói với các nhà báo.

HOÀNG BÍCH HÀ