Những nội dung gì được chất vấn tại kỳ họp thứ 5?

Cập nhật, 07:01, Thứ Ba, 06/06/2023 (GMT+7)

Theo chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, tuần làm việc thứ 3 diễn ra từ ngày 5-11/6, trong đó trọng tâm là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Trên cơ sở lấy ý kiến đại biểu Quốc hội, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: lao động-thương binh và xã hội, dân tộc, khoa học và công nghệ, giao thông và vận tải.

Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực lao động-thương binh và xã hội tập trung vào giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tạo việc làm cho người lao động; khắc phục bất cập, hạn chế trong lĩnh vực BHXH (doanh nghiệp trốn đóng, chiếm dụng, nợ tiền BHXH…); khắc phục tình trạng người lao động rút BHXH một lần có xu hướng gia tăng…

Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc, nội dung chất vấn là công tác phối hợp trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Việc giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc…

Lĩnh vực khoa học và công nghệ, nội dung chất vấn tập trung vào chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu, sản phẩm khoa học và công nghệ tiên tiến vào cuộc sống; việc ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ra thị trường…

Lĩnh vực giao thông và vận tải, nội dung chất vấn là giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, giảm ùn tắc giao thông; trách nhiệm quản lý nhà nước trong hoạt động kiểm định; công tác đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi và quản lý giấy phép điều khiển phương tiện giao thông...

Chất vấn là hình thức giám sát tối cao, trực tiếp và thường xuyên của Quốc hội. Qua chất vấn và trả lời chất vấn, Quốc hội, cử tri đánh giá được năng lực, trình độ, sự sâu sát, quán xuyến của người đứng đầu cơ quan nhà nước đối với lĩnh vực được phân công phụ trách.

Từ ngày 6/6 đến sáng 8/6, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước. Các phiên chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.

AN NHIÊN