QUY HOẠCH TỈNH VĨNH LONG THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Tạo dư địa và động lực phát triển xứng tầm

Cập nhật, 07:21, Thứ Năm, 07/12/2023 (GMT+7)

 

Sẽ phát triển con đường kết nối du lịch sinh thái, di sản văn hóa gắn liền với Di sản Đương đại Mang Thít. Ảnh: Huỳnh Thanh Thiện
Sẽ phát triển con đường kết nối du lịch sinh thái, di sản văn hóa gắn liền với Di sản Đương đại Mang Thít. Ảnh: Huỳnh Thanh Thiện
Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ là cơ hội để tỉnh sắp xếp lại không gian phát triển mới, tạo dư địa và động lực phát triển xứng tầm là một trong những trung tâm động lực của cả vùng ĐBSCL...
 
Quy hoạch với tầm nhìn dài hạn
 
Theo UBND tỉnh, Quy hoạch Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng và có tầm nhìn dài hạn về phương hướng phát triển, tổ chức không gian hoạt động kinh tế- xã hội và phân bổ nguồn lực của địa phương.
 
Theo đó, thời kỳ 2021-2030, quy hoạch tỉnh đặt ra mục tiêu là tỉnh phát triển hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững; trở thành tỉnh phát triển mạnh về kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, công nghiệp chế biến chế tạo công nghệ cao, du lịch, dịch vụ logistics của vùng ĐBSCL và cả nước. 
 
Về nội dung quy hoạch, các nội dung trọng tâm định hướng tổ chức không gian phát triển của tỉnh gồm 2 vùng kinh tế với 6 cực phát triển. Vùng I là vùng trung tâm, phía Tây Bắc của tỉnh gồm: TP Vĩnh Long, TX Bình Minh và các huyện: Long Hồ, Tam Bình và Bình Tân. 3 cực phát triển của vùng bao gồm: TP Vĩnh Long, TX Bình Minh, đô thị Phú Quới. 
 
Với vùng I, động lực phát triển của vùng sẽ phát triển nhanh chuỗi đô thị của vùng bao gồm: TP Vĩnh Long, huyện Long Hồ (TT Long Hồ và xã Phú Quới), TX Bình Minh. Trong đó, TP Vĩnh Long là đô thị hạt nhân của toàn vùng. Đồng thời phát triển công nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ, du lịch, giải trí, nông nghiệp công nghệ cao, khai thác và nuôi trồng thủy sản và phát triển về giáo dục- đào tạo cấp vùng, cấp quốc gia.
 
Trong khi đó, vùng II là vùng phát triển kinh tế động lực phía Đông Nam của tỉnh gồm các huyện: Vũng Liêm, Trà Ôn và Mang Thít. 3 cực phát triển của vùng gồm các thị trấn: Vũng Liêm, Trà Ôn và Cái Nhum. 
 
Hành lang kinh tế dọc sông Hậu sẽ tạo thành trục động lực tạo không gian phát triển mới cho tỉnh. Trong ảnh: KCN Bình Minh.
Hành lang kinh tế dọc sông Hậu sẽ tạo thành trục động lực tạo không gian phát triển mới cho tỉnh. Trong ảnh: KCN Bình Minh.
Với vùng II, động lực phát triển của vùng sẽ phát triển vùng đô thị hóa phía Đông Nam của tỉnh, giao nhau của hai trục hành lang kinh tế đô thị QL53 và trục giao thông đường thủy quốc gia sông Măng Thít; phát triển cụm công nghiệp công nghệ cao, thương mại cấp tiểu vùng, du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao; phát triển du lịch sông nước; phát triển thương mại cấp tiểu vùng, du lịch sinh thái; phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
 
“Đến năm 2050, Vĩnh Long đạt trình độ phát triển ở mức thu nhập trung bình cao, nằm trong nhóm đầu của vùng ĐBSCL, kinh tế phát triển dựa trên khoa học công nghệ cao và các động lực tăng trưởng tập trung, hiện đại và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ để khai thác có hiệu quả các lợi thế của tỉnh trong không gian kinh tế mở của vùng ĐBSCL và thích ứng với biến đổi khí hậu”- Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời cho biết.
 
Trở thành tỉnh phát triển hiện đại
 
Theo quy hoạch, sẽ tổ chức không gian phát triển các trục động lực, hành lang kinh tế gồm: trục động lực phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ chạy dọc chuỗi đô thị tỉnh Vĩnh Long (gồm: TP Vĩnh Long- đô thị Phú Quới- TX Bình Minh) theo hành lang QL1, cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ, đường sắt tốc độ cao kết nối trung tâm TP Hồ Chí Minh qua Vĩnh Long với Cần Thơ- trung tâm vùng ĐBSCL.
 
Hành lang kinh tế dọc sông Hậu- kết nối ngang tỉnh theo hướng huyện Bình Tân- TX Bình Minh- huyện Tam Bình- huyện Trà Ôn (kết nối Trà Vinh- TX Bình Minh- Đồng Tháp- TP Long Xuyên theo sông Hậu, QL54, ĐT910, ĐT910B, tuyến tránh TX Bình Minh).
 
Ngoài ra, còn có hành lang kinh tế dọc sông Tiền, sông Cổ Chiên- kết nối ngang tỉnh theo hướng: TP Vĩnh Long- huyện Mang Thít- huyện Vũng Liêm (kết nối TP Trà Vinh- TP Vĩnh Long- TP Sa Đéc) theo sông Cổ Chiên, QL57, QL53, QL80, ĐT902, ĐT907.
 
Đồng thời phát triển con đường kết nối du lịch sinh thái, di sản văn hóa gắn với hệ thống sinh thái, văn hóa, lịch sử gắn liền với Di sản Đương đại Mang Thít, các cù lao để hình thành cấu trúc các vùng sinh thái, văn hóa đặc trưng; có vai trò phục vụ vận tải thủy, cấp nước, thoát nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đồng thời cũng tạo yếu tố bản sắc cho Vĩnh Long…
 
TP Vĩnh Long sẽ là đô thị hạt nhân của toàn vùng.
TP Vĩnh Long sẽ là đô thị hạt nhân của toàn vùng.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời, quy hoạch sẽ giúp Vĩnh Long phát triển theo hướng hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa con người Vĩnh Long.
 
“Phấn đấu sẽ trở thành tỉnh phát triển mạnh về kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến của vùng ĐBSCL và cả nước; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu; nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo được chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng; tạo dựng môi trường sống bền vững, chất lượng sống tốt cho người dân gắn với bảo tồn các tài nguyên, hệ sinh thái; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội”- Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời chia sẻ.
 
Bài, ảnh: KHÁNH DUY