Diễn đàn

Kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới của tổ chức Đoàn

Cập nhật, 17:53, Thứ Sáu, 11/02/2022 (GMT+7)

(VLO) Năm 2022, tổ chức Đoàn Thanh niên bước vào năm đại hội Đoàn các cấp. Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua. Đây cũng là dịp để đoàn viên lựa chọn “thủ lĩnh” Đoàn có đủ phẩm chất, năng lực trong nhiệm kỳ mới…

Thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà không ngừng phát triển, lan tỏa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và được các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng người dân đánh giá cao.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng hoạt động của tổ chức Đoàn vẫn còn những hạn chế như: việc nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên chưa kịp thời, nhất là ở cơ sở; nội dung, phương thức tuyên truyền chưa thu hút; công tác quản lý đoàn viên còn nhiều bất cập; các phong trào có lúc, có nơi còn mang tính bề nổi; một bộ phận cán bộ đoàn còn thiếu kỹ năng, nghiệp vụ, thiếu nhiệt huyết…

Để tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc phục những yếu kém ấy, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng; có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới, tạo bước chuyển mình mạnh mẽ để đồng hành, dẫn dắt, phát huy lớp thanh niên tiên tiến; chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế vươn lên.

Đoàn phải bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ cho thanh niên trên các lĩnh vực học tập, làm việc, khởi nghiệp, lập nghiệp. Trong hoạt động phải hướng trọng tâm về cơ sở, gắn bó sâu sát với cơ sở nhiều hơn và xây dựng Đoàn vững mạnh từ cơ sở.

Đặc biệt, đối với cán bộ Đoàn, không chỉ có bản lĩnh, năng lực, đam mê công tác, mà cần phải có tri thức để theo kịp xu hướng phát triển của thanh niên…

Nhiệm kỳ mới với nhiều niềm tin, kỳ vọng mới. Mong rằng, đại hội Đoàn các cấp lần này sẽ đề ra những giải pháp thiết thực, phù hợp, hiệu quả hơn.

Cùng với đó, là lựa chọn, bầu ra những người “đầu tàu” xứng đáng, đủ sức “lèo lái” công tác Đoàn và phong trào tuổi trẻ tỉnh nhà ngày một đi lên.

TUỆ LÂM