Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp

Đẩy mạnh xây dựng cuộc sống xanh- sạch- đẹp

Cập nhật, 04:34, Thứ Năm, 05/07/2018 (GMT+7)

Trong 6 tháng năm 2018, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được gần 2.000 cuộc, có trên 65.000 chị dự;

100% cơ sở hội chủ động đăng ký với cấp ủy được 126 hoạt động/phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Kết quả, đến nay có 103 công trình/phần việc đã và đang triển khai hoạt động, nổi bật là thành lập được 13 tổ thu gom rác, xây dựng gần 600 nhà vệ sinh, trồng trên 10.000 cây hoa các loại, với tổng chiều dài khoảng 98km; vận động treo 215 bóng đèn, cột cờ, với tổng kinh phí vận động thực hiện trên 160 triệu đồng.

Bên cạnh, tiếp tục ký kết Chương trình Dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, hướng tới xóa cầu tạm bợ trên ao hồ, sông rạch, góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh”, giai đoạn 2018- 2019 (gọi tắt là Chương trình “Học viện vệ sinh Vim”),

chương trình sẽ được triển khai thực hiện tại 4 xã của huyện Bình Tân và duy trì tại 2 xã của huyện Trà Ôn và Mang Thít, với chỉ tiêu đầu ra là xây dựng 1.000 nhà vệ sinh đạt chuẩn…

HẢI YẾN