Người được giao bảo quản tài sản kê biên không được tiêu dùng, đánh tráo

Cập nhật, 06:03, Thứ Năm, 21/03/2019 (GMT+7)

Gia đình tôi có người vi phạm pháp luật và người này đã bị kê biên tài sản. Sau kê biên, 1 người thân của người bị kê biên tài sản được giao quản lý phần tài sản đó. Hiện nay, vì hoàn cảnh khó khăn, người quản lý tài sản đang có ý định lấy tài sản đó ra sử dụng hoặc đổi tài sản khác tương tự không biết pháp luật quy định về việc này như thế nào?

L.V.B. (Tiền Giang)

Trả lời: Dự định của người quản lý tài sản đã bị kê biên không thể thực hiện được. Bởi, theo quy định tại khoản 3 Điều 128 Bộ luật Tố tụng hình sự: Chỉ kê biên phần tài sản tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, bị tịch thu hoặc phải bồi thường thiệt hại.

Tài sản bị kê biên được giao cho chủ tài sản, người quản lý hợp pháp hoặc người thân thích của họ bảo quản. Người được giao bảo quản mà có hành vi tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, hủy hoại tài sản bị kê biên thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ