Bên bán có thể thỏa thuận với bên mua về quyền chuộc lại tài sản đã bán

Cập nhật, 06:01, Thứ Sáu, 15/03/2019 (GMT+7)

Do cần tiền nên tôi có kêu bán cho người quen thửa đất vườn. Vì đây là đất của ba mẹ để lại nên tôi có ý định sau vài năm sẽ xin chuộc lại, người mua cũng đồng ý nhưng còn băn khoăn không biết như thế có được không? Tôi được chuộc lại trong thời hạn bao lâu?

L.T.K.C. (Long Hồ)

Trả lời: Trường hợp chị dự tính thực hiện được quy định tại Điều 454 Bộ luật Dân sự, như sau:

1. Bên bán có thể thỏa thuận với bên mua về quyền chuộc lại tài sản đã bán sau một thời hạn gọi là thời hạn chuộc lại.

Thời hạn chuộc lại tài sản do các bên thỏa thuận; trường hợp không có thỏa thuận thì thời hạn chuộc lại không quá 1 năm đối với động sản và 5 năm đối với bất động sản kể từ thời điểm giao tài sản, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Trong thời hạn này, bên bán có quyền chuộc lại bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên mua trong một thời gian hợp lý. Giá chuộc lại là giá thị trường tại thời điểm và địa điểm chuộc lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trong thời hạn chuộc lại, bên mua không được xác lập giao dịch chuyển quyền sở hữu tài sản cho chủ thể khác và phải chịu rủi ro đối với tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ