Quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ

Cập nhật, 05:18, Thứ Tư, 06/03/2019 (GMT+7)

Tôi dự định bán cho người bạn một chiếc xe. Người này trả trước 50% số tiền, phần còn lại trả trong 6 tháng. Tôi muốn khi người này trả hết tiền tôi mới đưa giấy tờ để sang tên nhưng không biết thủ tục như thế nào? Nếu như hết thời hạn được đôi bên thống nhất, bên mua không trả đủ tiền thì tôi có quyền đòi chiếc xe lại không? Phần hao mòn thì tôi phải tính sao?

L.B. (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Khoản 1 và 2 Điều 331 Bộ luật Dân sự quy định việc bảo lưu quyền sở hữu trường hợp anh hỏi như sau:

1. Trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ.

2. Bảo lưu quyền sở hữu phải được lập thành văn bản riêng hoặc được ghi trong hợp đồng mua bán.

Theo đó, Điều 332 Bộ luật Dân sự quy định: Trường hợp bên mua không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho bên bán theo thỏa thuận thì bên bán có quyền đòi lại tài sản.

Bên bán hoàn trả cho bên mua số tiền bên mua đã thanh toán sau khi trừ giá trị hao mòn tài sản do sử dụng. Trường hợp bên mua làm mất, hư hỏng tài sản thì bên bán có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ