Tam Bình

Đảng viên vi phạm kỷ luật tăng 55,5% so cùng kỳ

Cập nhật, 10:34, Thứ Năm, 09/08/2018 (GMT+7)

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Bình chỉ đạo Ủy ban kiểm tra 2 cấp kiểm tra 17 đảng viên về việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Đồng thời kiểm tra 20 tổ chức đảng về chấp hành chỉ thị, nghị quyết, các quy định, kết luận của Đảng; thực hiện quy chế làm việc; công tác cán bộ và chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước.

Qua kiểm tra, chỉ phát hiện 1 đảng viên và 2 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt. 6 tháng qua, huyện Tam Bình không có đơn thư khiếu nại kỷ luật và không có tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật.

Đối với việc kiểm tra cấp ủy viên, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ,…

Phát hiện có 5 đảng viên có khuyết điểm, sai phạm buộc phải thi hành kỷ luật 1 đảng viên, các trường hợp còn lại chưa đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Bình, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và đảng bộ, chi bộ cơ sở thi hành kỷ luật 14 đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, tăng 55,5% so cùng kỳ.

Trong đó, khiển trách 5 đảng viên, cảnh cáo 4 đảng viên và khai trừ 5 đảng viên vi phạm chính sách dân số, bạo lực gia đình, chính sách xã hội, tham nhũng, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, đạo đức lối sống…

LÊ SÁU