6 tháng, thi hành kỷ luật 62 đảng viên

Cập nhật, 06:00, Thứ Năm, 12/07/2018 (GMT+7)

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thi hành kỷ luật 62 đảng viên, trong đó có 13 cấp ủy viên cơ sở (chiếm 20,9%), giảm 18 đảng viên so cùng kỳ.

Hình thức kỷ luật đảng viên: khiển trách 28 (chiếm 45%), cảnh cáo 21 (34%), cách chức 1 (2%), khai trừ 12 (19%).

Phần lớn tập trung vào các vi phạm: những điều đảng viên không được làm: 15 (20,2%); phẩm chất đạo đức, lối sống: 14 (18,9%); chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình: 12 (16,2%); nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác: 8 (10,8%); tham nhũng: 5 (6,8%); thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo: 5 (6,8%)…

6 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng không có thi hành kỷ luật tổ chức đảng.

BÙI THANH