Trao chứng nhận cho gần 50 học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng

Cập nhật, 20:26, Thứ Bảy, 02/06/2018 (GMT+7)

Gần 50 học viên là quần chúng ưu tú đang công tác tại Chi bộ cơ sở Công ty TNHH Tỷ Xuân vừa hoàn thành xong lớp đối tượng kết nạp Đảng do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức từ ngày 13/5- 2/6/2018.

Đồng chí Cao Văn Bé Tư- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên
Đồng chí Cao Văn Bé Tư- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận cho các học viên

Qua đó, đã giúp các học viên hiểu rõ hơn về lịch sử cách mạng Việt Nam; những nội dung cơ bản về cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay để xác định cho mình động cơ đúng đắn khi được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết quả có 36,73% học  viên xếp loại giỏi, 59,19% xếp loại khá và 4,08% loại trung bình.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ