Lấy kết quả sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế để đánh giá cán bộ

Cập nhật, 13:53, Thứ Năm, 12/07/2018 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 02 nhằm tinh giản biên chế các cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; các huyện- thị- thành, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.

Các đơn vị, địa phương không được lấy số lượng cán bộ nghỉ hưu để tính kết quả tinh giản biên chế.Ảnh minh họa
Các đơn vị, địa phương không được lấy số lượng cán bộ nghỉ hưu để tính kết quả tinh giản biên chế.Ảnh minh họa

Tinh giản biên chế rất cần thiết

Căn cứ vào các đề án trước đây của Tỉnh ủy, biên chế được phân bổ chung cho khối đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội của tỉnh là 1.050 biên chế đã thực hiện từ năm 2001 đến nay.

Thực hiện phương châm “ra 2 vào 1”, đồng thời thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của cơ quan, đơn vị đã từng bước sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC). Do đó, biên chế hiện tại của khối này là 910 biên chế, giảm 140 biên chế (13,34%) so với biên chế chung được phân bổ.

Theo đồng chí Trần Văn Hên- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, hiện nay chất lượng đội ngũ CB, CC, VC ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc ngày càng cao.

Đã qua, việc sắp xếp tổ chức, bộ máy ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực và hiện cơ bản ổn định, hoạt động tương đối hiệu quả.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, mặc dù đạt được kết quả bước đầu, tuy nhiên cơ cấu và bố trí đội ngũ CB, CC, VC vẫn còn những hạn chế nhất định.

Đó là còn bất cập giữa trình độ chuyên môn và vị trí việc làm; thiếu cân đối và chưa hợp lý về số lượng và chất lượng; nhiệm vụ được phân công còn chồng chéo do trình độ chuyên môn không phù hợp; thiếu tính chuyên nghiệp; trong thực hiện nhiệm vụ thiếu chủ động, không đồng bộ dẫn đến phát huy tác dụng không cao.

Đồng chí Trần Văn Hên cho biết xuất phát từ thực tế trên, rất cần thiết phải tinh giản biên chế để sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả trong khối này.

Qua đó, kịp thời thay thế những CB, CC, VC trình độ, năng lực yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời tuyển chọn những người có trình độ, năng lực, phẩm chất tốt vào làm việc nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sẽ tinh giản 10,68% biên chế

Theo Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong giai đoạn từ 2015- 2021, khối sẽ thực hiện tinh giản 112 biên chế (trong đó cấp tỉnh tinh giản 18 biên chế, cấp huyện tinh giản 94), chiếm 10,68% tổng số biên chế được phân bổ.

Thực hiện theo đề án này, tỉnh sẽ vượt yêu cầu tinh giản biên chế của Trung ương giao là đến năm 2021 phải tinh giản ít nhất 10% (tương đương 105 người).

Theo thống kê, trong giai đoạn 2015- 2017, khối đã thực hiện tinh giản và giảm do nghỉ hưu 35 biên chế, chiếm 3,34%; giai đoạn 2018- 2021 khối còn phải thực hiện tinh giản 77 biên chế (chiếm 7,34%), trong đó tinh giản 63 biên chế và thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) là 14 biên chế.

Thời gian qua, các ngành trong khối, các địa phương tập trung quyết liệt nhằm sớm đạt được mục tiêu đề ra. Thực hiện đề án này, huyện Long Hồ đã xây dựng đề án tinh giản biên chế đối với các cơ quan đảng, đoàn thể. Từ nay đến năm 2021, huyện sẽ giảm 8 biên chế và hiện đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Tỉnh đang đề nghị Trung ương xem xét, điều chỉnh, bổ sung chính sách về hưu trước tuổi theo Nghị định 108 của Chính phủ đối với những trường hợp còn thời gian công tác từ 2 năm trở lại giống như những trường hợp còn trên 2 năm công tác.

Đồng chí Võ Thanh Danh- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Long Hồ- cho biết: Huyện đã thực hiện giảm 3 biên chế ở Văn phòng Huyện ủy, 2 biên chế ở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, 1 biên chế ở Ban Dân vận, 1 biên chế ở Huyện Đoàn và 1 biên chế ở Hội Nông dân.

Đồng chí Danh cho biết thêm, những trường hợp giảm do nghỉ hưu hoặc do điều động, luân chuyển công tác và vẫn giữ nguyên số biên chế hiện tại mà không thu thêm người.

Bước đầu tuy cũng có áp lực công việc nhưng do làm tốt công tác tư tưởng, CB.CC sắp xếp công việc hợp lý, nên bộ máy của các cơ quan giảm biên chế vẫn hoạt động tốt.

Thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), huyện đã hợp nhất chức danh trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị (năm 2017) và chức danh trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch MTTQ cùng cấp (tháng 3/2018).

TX Bình Minh cũng quyết tâm đến năm 2021 sẽ giảm 10% biên chế trong khối này. Đồng chí Nguyễn Hiếu Nghĩa- Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Bình Minh- cho biết, huyện đã xây dựng đề án và lấy ý kiến các ngành.

Thuận lợi trong thực hiện đề án này là thị xã có trung tâm hành chính tập trung nên việc sắp xếp dễ dàng hơn, tuy vậy vẫn còn chút khó khăn là đối tượng tinh giản thực hiện theo Nghị định 108 của Chính phủ nhưng có một số trường hợp muốn về hưu trước lại không đáp ứng được các quy định trong nghị định này nên rất khó thực hiện.

Tinh giản biên chế là công việc rất quan trọng, nhạy cảm và phức tạp phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, vai trò giám sát của tổ chức Công đoàn, không làm ảnh hưởng, xáo trộn đến hoạt động của cơ quan cũng như tư tưởng CB, CC, VC và người lao động thuộc diện tinh giản.

Để thực hiện đề án này đạt hiệu quả cao nhất, đồng chí Trần Văn Hên lưu ý việc tinh giản phải thực hiện đúng quy định, quy trình, đối tượng và không được lấy số lượng cán bộ nghỉ hưu để tính kết quả tinh giản biên chế.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, nếu lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị không thực hiện hàng năm theo tỷ lệ thì phải xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Tỉnh sẽ lấy kết quả thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại kết quả công tác hàng năm của cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế: Những người đang trong thời gian ốm đau có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền; CB, CC, VC và người lao động đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bài, ảnh: BÙI THANH