Tổ chức lại văn phòng cấp ủy

Cập nhật, 06:00, Thứ Năm, 12/07/2018 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết 18,19 của BCH Trung ương (khóa XII), Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng đề án sáp nhập văn phòng các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy thành văn phòng cấp ủy phục vụ chung Tỉnh ủy.

Theo đó, đề án hướng kết thúc chức năng, nhiệm vụ văn phòng của các ban tham mưu hiện nay, trước mắt chuyển giao bộ phận tài chính kế toán, lái xe về Văn phòng Tỉnh ủy. Đề án đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, dự kiến thực hiện trong quý III/2018.

BÙI THANH