Triển khai nội dung chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật, 16:08, Thứ Ba, 09/01/2018 (GMT+7)

 

Ngày 9/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt các nội dung chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham dự hội nghị (ảnh).  

Thực hiện Hướng dẫn số 52 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã mời GS.TS Hoàng Chí Bảo trực tiếp triển khai quán triệt các nội dung chuyên đề năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón lưu ý, sau khi nghiên cứu, quán triệt, các cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt có thể lựa chọn những vấn đề còn hạn chế, tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên ở ngành, địa phương, đơn vị để tập trung giải quyết.

Việc thực hiện chủ đề năm 2018 cần gắn với kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

Quy định 101 của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tin, ảnh: BÙI THANH