Cần xây dựng và nhân rộng các mô hình học theo Bác

Cập nhật, 15:08, Thứ Sáu, 10/11/2017 (GMT+7)

Ngày 9/11/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 05 chủ đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cụm 3 gồm TX Bình Minh và huyện Bình Tân, Tam Bình.

Tại hội nghị, đại biểu đã trao đổi những kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Theo đó, các địa phương, đơn vị đã chọn những nội dung và xây dựng mô hình phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị mình, trong đó việc đăng ký hướng vào những nội dung còn hạn chế, bức xúc để tập trung khắc phục.

Trong quá trình thực hiện, có gắn kết việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4, Quy định 101 về nêu gương và các cuộc vận động, phong trào thi đua khác...

Đồng chí Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- phát biểu chỉ đạo tại hội nghị: Qua tổ chức giao ban tại 8 huyện- thị- thành về thực hiện Chỉ thị 05, cấp ủy đảng các cấp đều có sự quan tâm chỉ đạo thực hiện và có bước chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như xuất hiện những mô hình, điển hình hay.

Trong thời gian tới, đề nghị chú trọng việc gương mẫu của cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác tư tưởng và diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; chú trọng giải pháp chống suy thoái tư tưởng chính trị.

Đồng thời, tăng cường việc học tập và làm theo Bác, xây dựng và nhân rộng các mô hình để phong trào ngày càng lan rộng.

THANH TÂM