Trong năm 2018, có được hưởng BHXH một lần?

Cập nhật, 04:36, Thứ Năm, 05/07/2018 (GMT+7)

Tôi làm cho một công ty và có đóng BHXH đầy đủ. Hiện nay, có người nói sau năm 2018 người lao động có tham gia BHXH nghỉ việc sẽ không được lĩnh BHXH một lần. Như vậy có đúng không?

Lê Thùy Linh (Tam Bình)

Trả lời: Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định, người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện; sau 1 năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;

ra nước ngoài định cư; người đang mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 29 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của nghị định này thì có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018.

Hiện nay chưa có quy định nào thay thế quy định trên về việc sau năm 2018 nghỉ việc không được nhận BHXH một lần. Do đó, sau năm 2018, người lao động đáp ứng điều kiện nêu trên vẫn được BHXH một lần.

PHÒNG BẠN ĐỌC