Không có thân nhân, ai được hưởng trợ cấp tuất?

Cập nhật, 16:49, Thứ Tư, 27/06/2018 (GMT+7)

Trường hợp người lao động có tham gia BHXH chết nhưng không có thân nhân thì chế độ BHXH được giải quyết như thế nào?

Nguyễn Thu Trang

(TX Bình Minh)

Trả lời:

Khoản 4 Điều 69 Luật BHXH năm 2014 quy định trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân quy định tại khoản 6 Điều 3 của luật này (thân nhân là con đẻ, con nuôi, vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng của người tham gia BHXH hoặc thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình) thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Mức trợ cấp tuất một lần được quy định tại Điều 70 Luật BHXH, mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia BHXH hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định tại Điều 62 của luật này.

Mức trợ cấp tuất một lần với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng.

Mức lương cơ sở dùng để tính trợ cấp tuất một lần là mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của luật này chết.

Căn cứ quy định trên, trường hợp người lao động chết mà không có thân nhân quy định tại khoản 6 Điều 3 của luật này thì trợ cấp tuất một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.

PHÒNG BẠN ĐỌC