Thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND cấp xã

Cập nhật, 14:46, Thứ Sáu, 29/06/2018 (GMT+7)

Tôi muốn lập di chúc, mọi người hướng dẫn là phải đến công chứng, nhưng do tuổi cao sức yếu tôi không đi xa được. Vậy tôi muốn hỏi, UBND xã có chức năng này không?

Trần Văn Hòa

(Trà Ôn)

Trả lời:

Điều 636 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND cấp xã.

Việc lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND cấp xã phải tuân theo thủ tục sau:

Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND cấp xã phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố. Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND cấp xã ký vào bản di chúc.

Trường hợp người lập di chúc không đọc được hoặc không nghe được bản di chúc, không ký hoặc không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng và người này phải ký xác nhận trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND cấp xã chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng.

Như vậy, theo quy định trên thì việc lập di chúc có thể thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND cấp xã.

PHÒNG BẠN ĐỌC