Thời gian nghỉ do tai nạn lao động có được coi là thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm?

Cập nhật, 04:36, Thứ Năm, 05/07/2018 (GMT+7)

Tôi đang làm việc cho một công ty, vừa qua tôi bị tai nạn lao động được phép nghỉ điều trị 4 tháng. Xin hỏi, thời gian nghỉ này có được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hàng năm không?

Nguyễn Ngọc Duyên (Mang Thít)

Trả lời: Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hàng năm gồm: thời gian học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động theo cam kết trong hợp đồng học nghề, tập nghề;

thời gian thử việc theo HĐLĐ sau đó làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương theo khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 1 tháng;

thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng; thời gian hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH;

thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian nghỉ ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động;

thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc; thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội.

Như vậy, trường hợp thời gian nghỉ tai nạn lao động 4 tháng sẽ được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hàng năm.

PHÒNG BẠN ĐỌC