Những trường hợp người lao động được trợ cấp thôi việc

Cập nhật, 05:44, Thứ Tư, 04/07/2018 (GMT+7)

Khi chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) thì những trường hợp nào người lao động được trợ cấp thôi việc?

Trần Thị Hằng (Tam Bình)

Trả lời: Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương trong những trường hợp sau:

Hết hạn HĐLĐ, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động; đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ; 2 bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ; người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong HĐLĐ theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án.

Người lao động bị chết, bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động; người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật Lao động;

người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật Lao động; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã.

PHÒNG BẠN ĐỌC