Gần 300 công trình, phần việc thanh niên xây dựng nông thôn mới

Cập nhật, 22:28, Thứ Bảy, 20/08/2022 (GMT+7)

Nhiệm kỳ 2017- 2022, Huyện Đoàn Trà Ôn đã tập trung thực hiện được 298 công trình, phần việc thanh niên xây dựng nông thôn mới như: thắp sáng tuyến đường quê, nâng cấp đường đan, trồng cây xanh, vẽ hoa cho cột điện…

Bên cạnh đó, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ đã tham gia vệ sinh môi trường, phát quang cây che chắn được 225km; xây dựng, sửa chữa 30 nhà nhân ái… ước tính phúc lợi xã hội trên 500 triệu đồng; nuôi heo đất gây quỹ “Trái tim cho em” hơn 610 triệu đồng… Thông qua các hoạt động đã góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội của huyện nhà.

Thời gian tới, Huyện Đoàn sẽ đa dạng hóa nội dung các chương trình, hoạt động tình nguyện gắn với nhu cầu của đời sống xã hội. Trong đó, chú trọng tổ chức hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, vấn đề mới phát sinh, tham gia phát triển cộng đồng…

CẨM HUỆ