Triển khai chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày

Cập nhật, 11:00, Thứ Năm, 19/01/2023 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1643/QĐ-TTg ngày 29/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo đó, định hướng phát triển ngành dệt may, da giày theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa; cải thiện cơ cấu sản phẩm, tập trung phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao; áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến để nâng cao sức cạnh tranh của ngành…

Chiến lược còn đề ra các giải pháp tập trung thực hiện như: phát triển thị trường; thu hút đầu tư và phát triển chuỗi giá trị trong nước; phát triển nguồn nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới khoa học, công nghệ và phát triển bền vững, xanh hóa; xây dựng chính sách về đầu tư, tín dụng, thuế cho lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, da giày.

KHÁNH DUY