Có 3 hình thức tiếp cận thông tin người nhiễm HIV

Cập nhật, 07:54, Thứ Sáu, 03/03/2023 (GMT+7)

Đây là nội dung tại Thông tư 04/2023/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 28/2/2023 quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV. Thông tư 04 có hiệu lực từ ngày 1/5/2023 và thay thế Thông tư 02/2020/TT-BYT ngày 20/1/2020.

Theo đó, có 3 hình thức tiếp cận thông tin người nhiễm HIV gồm:

Đọc trực tiếp trên hồ sơ bệnh án, phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính, hệ thống quản lý thông tin và trên các hồ sơ, tài liệu khác có thông tin người nhiễm HIV;

Nhận thông tin bằng văn bản.

Hình thức tiếp cận thông tin khác phù hợp với đối tượng, phạm vi, nội dung thông tin được tiếp cận.

Để thực hiện tiếp cận thông tin người nhiễm HIV, người đề nghị có văn bản đề nghị cơ quan, đơn vị quản lý thông tin người nhiễm HIV.

Trường hợp người đề nghị tiếp cận thông tin quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 30 Luật Phòng, chống HIV/AIDS phải được sự đồng ý của người nhiễm HIV bằng văn bản.

Cơ quan, đơn vị quản lý thông tin người nhiễm HIV xem xét và có văn bản đồng ý tiếp cận thông tin người nhiễm HIV.

BT (theo thuvienphapluat.vn)