Tiêu chuẩn xét thăng hạng viên chức hành chính hạng I từ 15/8/2024
09:09 | 19/07/2024
Thông tư số 05/2024/TT-BNV quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng I đối với viên chức hành chính, viên chức văn thư… được Bộ Nội vụ ban hành ngày 27/6/2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2024.
Quy định mới về cung cấp thông tin xe ra, vào bến xe khách
07:26 | 18/07/2024
Thông tư số 18/2024/TT-BGTVT quy định khi xe ra, vào bến xe khách phải cung cấp các thông tin trên lệnh vận chuyển của từng chuyến xe hoạt động tại bến gồm:
Tiêu chuẩn xét thăng hạng viên chức hành chính từ 15/8/2024
06:49 | 17/07/2024
Thông tư số 05/2024/TT-BNV quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II đối với viên chức hành chính, viên chức văn thư… được Bộ Nội vụ ban hành ngày 27/6/2024. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2024.
Có thể đăng ký tài khoản thuế điện tử bằng tài khoản định danh mức 2 từ 28/8/2024
06:37 | 16/07/2024
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 46/2024/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.
Hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức từ 15/8/2024
06:37 | 12/07/2024
Ngày 27/6/2024, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BNV. Trong đó, có hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức từ 15/8/2024.
Tăng 15% trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc
05:52 | 11/07/2024
Thông tư số 8/2024/TT-BNV nhằm hướng dẫn việc tăng 15% trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc từ 1/7/2024 đã được Bộ Nội vụ đã ban hành ngày 5/7/2024.
Quy định mới nhất về giấy khai đăng ký xe cơ giớiQuy định mới nhất về giấy khai đăng ký xe cơ giới
14:59 | 10/07/2024
Chủ xe đăng nhập trên cổng dịch vụ công và kê khai chính xác, đầy đủ, trung thực các nội dung quy định trong giấy khai đăng ký xe, ký số. Trường hợp không có ký số thì chủ xe in giấy khai đăng ký xe từ cổng dịch vụ công, ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu (nếu là cơ quan, tổ chức).
Từ 1/7/2024, công chức, viên chức có thành tích đột xuất sẽ được thưởng
05:56 | 10/07/2024
Đây là quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định số 73 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.
Chuẩn mực thẩm định giá bất động sản từ 5/8/2024
05:48 | 09/07/2024
Ngày 20/6/2024, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 42/2024/TT-BTC ban hành Chuẩn mực thẩm định giá (TĐG) Việt Nam về TĐG bất động sản (BĐS). Thông tư số 42 có hiệu lực từ ngày 5/8/2024.
Đã có Nghị định số 74/2024/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng
14:31 | 05/07/2024
Ngày 30/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng. Nghị định số 74 có hiệu lực kể từ ngày ban hành 1/7/2024, đồng thời chấm dứt hiệu lực của Nghị định số 38/2022/NĐ-CP.
Từ 1/7/2024: Giảm đến 50% mức thu nhiều khoản phí, lệ phí
05:52 | 04/07/2024
Tại Thông tư số 43/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính mới đây đã quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Từ 1/7/2024, chuyển tiền trên 10 triệu phải xác thực bằng khuôn mặt, vân tay
22:20 | 02/07/2024
Theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN về triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1/7/2024, chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt và vân tay.
Từ 1/7/2024 người vi phạm giao thông bị giữ giấy phép lái xe trên VneID
07:08 | 02/07/2024
Ngày 29/6/2024, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 28/2024/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2023/TT-BCA và Thông tư số 24/2023/TT-BCA. Thông tư có hiệu lực từ 1/7/2024.
Hướng dẫn xây dựng, ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật lĩnh vực báo chí
05:55 | 27/06/2024
Bộ Thông tin-TT đã ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BTTTT hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật (ĐMKTKT) dịch vụ sự nghiệp công (DVSNC) sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin-TT. Thông tư số 05 có hiệu lực từ ngày 1/8/2024.
Danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng mẫu từ 1/7/2024
05:50 | 26/06/2024
Ngày 20/6/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Quyết định số 07 có hiệu lực từ 1/7/2024.
Hướng dẫn người đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước không có nơi thường trú
06:03 | 25/06/2024
Để hướng dẫn Luật Căn cước 2023, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15/5/2024. Thông tư số 17 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.
Ban hành nghị định mới về quản lý và phát triển chợ
05:24 | 21/06/2024
Ngày 5/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2024/NĐ-CP về việc phát triển và quản lý chợ, trong đó có quy định nội quy chợ. Nghị định số 60 có hiệu lực từ ngày 1/8/2024 và thay thế Nghị định 02/2003/NĐ-CP, Nghị định số 114/2009/NĐ-CP.
Phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng
05:49 | 20/06/2024
Ngày 13/6/2024, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BNV quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo (TG) của Bộ Nội vụ. Thông tư số 03 có hiệu lực từ 30/7/2024.
Sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục đăng ký hộ tịch
06:00 | 19/06/2024
Ngày 6/6/2024, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch (HT).
Không cần nộp phiếu lý lịch tư pháp khi thi tuyển, xét tuyển công chức
05:25 | 18/06/2024
Ngày 11/6/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 498/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
.