Bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường
05:22 | 24/03/2023
Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 về ban hành Chương trình đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Tăng cường công tác truyền thông chính sách
13:30 | 22/03/2023
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.
4 trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký
05:38 | 22/03/2023
Nghị định 02/2023/NĐ-CP ngày 1/2/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2023 quy định 4 trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký.
Hướng dẫn khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy online
06:09 | 21/03/2023
Ngày 13/3/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 691/TCT-DNNCN về việc triển khai chính thức hệ thống dịch vụ thuế điện tử đáp ứng khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy.
Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất điều hành
06:09 | 21/03/2023
Nội dung được đề cập tại Quyết định 313/QĐ-NHNN ngày 14/3/2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước và Quyết định 314/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Sửa đổi quy định về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
07:02 | 17/03/2023
Ngày 12/3/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 06/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Thông tư 06 có hiệu lực từ ngày 27/4/2023.
Tiêu chí lựa chọn phạm nhân đưa ra lao động, dạy nghề ngoài trại giam
07:03 | 17/03/2023
Ngày 13/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 54/2022/QH15 của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Nghị định 09 có hiệu lực từ ngày ký.
Hướng dẫn điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên tại tòa án
05:51 | 16/03/2023
Ngày 14/3/2023, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 01/2023/TT-TANDTC quy định về điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên của Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án. Thông tư 01 có hiệu lực từ ngày 25/4/2023.
Giảm 0,5% mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam
05:50 | 16/03/2023
Ngày 14/3/2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 314/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN .
Đã có pháp lệnh đầu tiên về xử phạt hành chính lĩnh vực kiểm toán nhà nước
07:46 | 15/03/2023
Ngày 28/2/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh 04/2023/UBTVQH15 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.
Cho phép thay đổi xác định giá các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế
07:46 | 15/03/2023
Chính phủ ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 4/3/2023 về tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế. Nghị quyết 30 có hiệu lực kể từ ngày ký.
Quy định về cách thức sử dụng cờ Đảng
16:31 | 14/03/2023
Ban Bí thư vừa ban hành Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/2/2023, về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng kỳ) và việc sử dụng cờ Đảng.
Tiêu chí phân vùng y tế xã giai đoạn đến năm 2030
16:30 | 14/03/2023
Ngày 9/3/2023, Bộ Y tế đã ra Quyết định 1300/QĐ-BYT về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.
Gia hạn giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế
06:03 | 10/03/2023
Ngày 3/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Nghị định 07 có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Không còn các tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học với chấp hành viên
06:03 | 10/03/2023
Theo quy định mới tại Thông tư số 10/2023/TT-BQP, ngày 30/1/2023 của Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2018/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/3/2023, các tiêu chuẩn đối với chấp hành viên ngành Thi hành án Quân đội đã được rút gọn, không còn các tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học.
Tổ chức hoạt động ngoài trường học cho trẻ em phải hỏi ý kiến cha mẹ
10:01 | 09/03/2023
Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 27/2022/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2022 của Bộ Lao động-TB-XH về việc hướng dẫn sự tham gia của trẻ em vào hoạt động ngoài gia đình, ngoài cơ sở giáo dục. Thông tư 27 có hiệu lực từ ngày 1/3/2023.
Bổ sung khoản chi tổ chức các lớp bồi dưỡng công chức, viên chức trong nước
05:42 | 09/03/2023
Thông tư 06/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 20/3/2023.
Hướng dẫn mới về thanh toán hợp đồng xây dựng
12:12 | 08/03/2023
Ngày 3/3/2023, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng. Thông tư 02 có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2023.
Thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu doanh nghiệp
06:06 | 08/03/2023
Ngày 5/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Quy định mới về cấp giấy phép thành lập Quỹ tín dụng nhân dân
16:02 | 07/03/2023
Ngày 1/3/2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 01/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2015/TT-NHNN quy định về Quỹ tín dụng nhân dân. Thông tư 01 có hiệu lực từ ngày 1/3/2023.
.