Từ 5/10/2024, trạm dừng nghỉ đường bộ phải có trạm sạc cho xe điện
05:04 | 23/04/2024
Ngày 5/4/2024, Bộ GT-VT vừa ban hành Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ban hành sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ. Thông tư 09 có hiệu lực từ 5/10/2024.
Hồ sơ của người học lái xe cơ giới đường bộ
22:21 | 18/04/2024
Bộ trưởng Bộ GT-VT ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT ngày 31/3/2024 sửa đổi thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Thông tư 05 có hiệu lực từ 1/6/2024.
Quy định 4 nguyên tắc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
05:14 | 18/04/2024
Bộ KH-CN đã ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc (TXNG) sản phẩm, hàng hóa. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/6/2024.
Kiểm tra 100% hộ kinh doanh, cá nhân rủi ro cao về thuế
06:29 | 17/04/2024
Ngày 2/4/2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1357/TCT-DNNCN về rà soát công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Khuyến khích doanh nghiệp cho người lao động nghỉ 5 ngày dịp 30/4-1/5
11:25 | 16/04/2024
Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 trả lời về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Sửa đổi thời gian duy trì điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản
07:00 | 12/04/2024
Quy định về thời gian duy trì điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản được sửa đổi như sau:
Từ 15/5/2024, giá bán lẻ điện bình quân sẽ được điều chỉnh 3 tháng một lần
07:07 | 11/04/2024
Ngày 26/3/2024, Thủ tướng ban hành Quyết định 05/2024/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Quyết định có hiệu lực từ 15/5/2024 và thay thế Quyết định 24/2017/QĐ-TTg.
Sửa đổi quy định về thang lương, bảng lương với người lao động trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
05:26 | 10/04/2024
Đây là nội dung tại Nghị định 21/2024/NĐ-CP ngày 23/2/2024 sửa đổi Nghị định 51/2016/NĐ-CP quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định 52/2016/NĐ-CP quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có hiệu lực từ ngày 10/4/2024.
Sửa đổi 10 thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp
09:10 | 09/04/2024
Ngày 29/3/2024, Bộ Lao động-TB-XH ban hành Quyết định 351/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động-TB-XH.
Quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"
09:02 | 05/04/2024
Từ 15/4, Nghị định 25/2024/NĐ-CP về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân“, “Thầy thuốc ưu tú“ sẽ có hiệu lực. Nghị định quy định đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, hội đồng xét tặng, hồ sơ, trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân“, “Thầy thuốc ưu tú“.
Quy định mới về đào tạo lái xe các hạng B1, B2, CQuy định mới về đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C
16:25 | 04/04/2024
Từ 1/6/2024, sẽ thực hiện đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C theo quy định mới.
Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm
11:01 | 04/04/2024
Bộ GT-VT đã ban hành Quyết định số 233/QĐ-BGTVT ngày 12/3/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GT-VT. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2024.
Không xét danh hiệu "Lao động tiên tiến" với cá nhân mới tuyển dụng dưới 6 tháng
07:12 | 03/04/2024
Ngày 24/2/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 1/2024/TT-BNV quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng 2022 và Nghị định 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2022. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/4/2024.
Thêm đối tượng được hỗ trợ tiền đóng BHYT từ 1/7
09:16 | 02/04/2024
Khoản 2, Điều 32 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực từ 1/7/2024 đã bổ sung người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.
Bổ sung thêm các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT năm 2024
07:07 | 02/04/2024
Ngày 6/3/2024, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp THPT kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT. Thông tư này đã bổ sung thêm các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT năm 2024. Thông tư 02 có hiệu lực từ ngày 22/4/2024.
Nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao
06:28 | 29/03/2024
Nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao được quy định tại Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 1/2/2024 của Chính phủ có hiệu lực từ 25/3/2024.
Tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý từ 1/5/2024
21:57 | 27/03/2024
Ngày 6/3/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2024/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước. Nghị định 29 có hiệu lực từ 1/5/2024.
Bộ Tài chính hướng dẫn xác định kinh phí thực hiện tinh giản biên chế
06:19 | 27/03/2024
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 13/2024/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2024.
Thẻ BHYT được tích hợp vào thẻ căn cước từ 1/7/2024
11:11 | 26/03/2024
Theo quy định tại Điều 22 Luật Căn cước, thông tin thẻ BHYT sẽ được tích hợp vào thẻ căn cước cấp từ ngày 1/7/2024 theo đề nghị của công dân.
Chính phủ yêu cầu địa phương ưu tiên bố trí kinh phí hợp đồng giáo viên
11:03 | 26/03/2024
Đây là nội dung được Chính phủ chỉ đạo tại Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
.