Tiêu chuẩn giám định viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần
05:35 | 02/12/2022
Bộ Y tế ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BYT ngày 1/11/2022 quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2022.
Hướng dẫn phối hợp kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ
05:50 | 01/12/2022
Đây là nội dung tại Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW ngày 3/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành nhằm thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.
Kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức
05:33 | 30/11/2022
Đây là nội dung tại Nghị quyết 76/2022/QH15 được thông qua ngày 15/11/2022 của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Bộ GD - ĐT phê duyệt đơn vị được tổ chức thi IELTS, Linguaskill
05:38 | 29/11/2022
Ngày 17/11/2022, Bộ GD - ĐT đã phê duyệt đơn vị được tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS, Linguaskill lần lượt tại Quyết định số 3730/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 3731/QĐ-BGDĐT. Thời hạn hoạt động liên kết này là 5 năm kể từ ngày 17/11/2022.
Các trường hợp thu hồi thẻ kiểm định viên giáo dục đại học
14:31 | 25/11/2022
Các trường hợp thu hồi thẻ kiểm định viên giáo dục ĐH và CĐ sư phạm quy định tại Thông tư 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10/10/2022 về kiểm định viên giáo dục ĐH và CĐ sư phạm do Bộ trưởng Bộ GD – ĐT ban hành có hiệu lực từ ngày 25/11/2022.
Doanh nghiệp có khoản vay nước ngoài phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước
07:27 | 24/11/2022
Ngày 15/11/2022, Thông tư 12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp sẽ chính thức có hiệu lực.
Cử nhân luật, xây dựng, công nghệ thông tin có thể trở thành công chức ngân hàng
06:02 | 18/11/2022
Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Thông tư 14/2022/TT-NHNN ngày 31/10/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành ngân hàng.
Học sinh trường nghề phải học 3 môn bắt buộc
06:01 | 17/11/2022
Bộ GD - ĐT ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT ngày 8/11/2022 quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/12/2022.
Cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển giao thông đường thủy nội địa
05:43 | 16/11/2022
Ngày 9/11/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 21/2022/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.
5 trường hợp không được thực hiện tinh giản biên chế
06:04 | 15/11/2022
Ngày 11/11/2022, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 5670/BNV-TCBC về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
Ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp thừa phát lại
13:50 | 11/11/2022
Ngày 1/11/2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-BTP về việc ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp thừa phát lại. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22/12/2022.
Từ 12/12/2022, hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh
08:03 | 10/11/2022
Ngày 28/10/2022, Bộ Thông tin - TT đã ban hành Thông tư 14/2022/TT-BTTTT về danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2022.
Từ 17/11: Cán bộ thuộc 11 lĩnh vực phải thôi chức từ 1-2 năm mới được thành lập, quản lý doanh nghiệp
22:22 | 09/11/2022
Theo Thông tư số 60/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính, có 11 lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ từ 1-2 năm. Thông tư số 60/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 17/11/2022.
Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực văn hóa, thể thao
07:09 | 09/11/2022
Ngày 25/10/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 1285/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao. Quyết định 1285/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/10/2022
Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh các mức lãi suất điều hành
11:55 | 08/11/2022
Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh các mức lãi suất từ ngày 25/10/2022 như sau:
Kiểm định viên giáo dục ĐH phải có 5 năm trở lên là giảng viên
06:12 | 04/11/2022
Đây là nội dung tại Thông tư số 14/2022/TT-BGDĐT do Bộ GD - ĐT mới ban hành quy định về kiểm định viên giáo dục ĐH và CĐ sư phạm. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2022.
Quy định mới chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện
05:57 | 03/11/2022
Theo Thông tư 03/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng, từ ngày 11/11/2022, thực hiện quy định mới về chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp huyện.
Thêm một trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế
05:24 | 02/11/2022
Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Nghị định này có hiệu lực từ 30/10/2022.
Bổ sung đối tượng cán bộ, công chức nữ được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn
20:28 | 31/10/2022
Chính phủ ban hành Nghị định 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Nghị định 83 có hiệu lực từ ngày 20/10/2022, thay thế Nghị định 53/2015/NĐ-CP và Nghị định 104/2020/NĐ-CP .
Sửa đổi chính sách quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình
13:37 | 28/10/2022
Ngày 1/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. Nghị định 71/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.
.