Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chọn khảo sát mức độ hài lòng của người dân

Cập nhật, 10:21, Thứ Năm, 14/09/2017 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước, UBND tỉnh chọn 3 đơn vị cấp huyện gồm Tam Bình, Trà Ôn và TP Vĩnh Long để tiến hành khảo sát. Ngoài ra mỗi huyện tiếp tục chọn 20- 30% số xã của mỗi đơn vị để tiến hành khảo sát.

Nội dung khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khảo sát ý kiến người bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến huyện; đăng ký kết hôn và đăng ký khai sinh.

Mục đích của việc khảo sát nhằm chỉ đạo kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, là cơ sở đề ra mục tiêu, giải pháp và định hướng đối với chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016- 2020 phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

BÙI THANH