Hầu hết các xã có trên 70% nhà ở đạt chuẩn

Cập nhật, 10:59, Thứ Tư, 13/09/2017 (GMT+7)

Theo BCĐ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tỉnh, đến nay hầu hết các xã đều có trên 70% nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng.

Hiện, BCĐ xây dựng nông thôn mới từng xã đã xây dựng kế hoạch vận động xóa nhà tạm đối với những hộ có điều kiện, tìm nguồn hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn xây mới nhà ở. Đồng thời, tập trung rà soát các hộ có nhà tạm, nhà xuống cấp thuộc đối tượng hỗ trợ để xây dựng kế hoạch trình cấp thẩm quyền phê duyệt và phân bổ kinh phí hỗ trợ nâng cấp, xây mới.

Hiện, toàn tỉnh có 48 xã đã được công nhận đạt tiêu chí nhà ở dân cư và có 11 xã đăng ký thực hiện đạt trong năm nay. Để xây dựng nông thôn mới đạt tiêu chí nhà ở dân cư thì xã không còn nhà tạm, dột nát và tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn từ 70% trở lên.

NGUYỄN XUÂN