Minh bạch giá đất

Cập nhật, 06:21, Thứ Tư, 29/05/2019 (GMT+7)

Hàng loạt vấn đề trong quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đã làm “nóng” nghị trường Quốc hội khi báo cáo giám sát vấn đề này được đưa ra mổ xẻ.

Nhìn từ nghị trường cũng như thực tế có thể thấy rằng, sau hơn 5 năm triển khai, Luật Đất đai 2013 dù đã mang lại những kết quả nhất định nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế, vi phạm đất đai có xu hướng gia tăng và chưa có biện pháp xử lý hữu hiệu.

Vấn đề giá đất để tính tiền bồi thường cho người có đất bị thu hồi và tính tiền sử dụng đất, cho thuê đất phải nộp ngân sách là nội dung được nhiều đại biểu tập trung phân tích.

Đến nay tất cả các địa phương đã xây dựng, ban hành và công bố công khai bảng giá đất. Tuy nhiên, việc xác định giá đất cụ thể còn vướng mắc trong áp dụng, các phương pháp xác định giá đất còn sai sót, hạn chế, không phù hợp với quy định và thực tế. Thời gian triển khai kéo dài, làm chậm thu vào ngân sách nhà nước, chưa phù hợp với giá thị trường gây thất thoát, dẫn đến khiếu nại của người dân bị thu hồi...

Luật Đất đai quy định rõ, việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai. Trong khi đó, liên quan đến giá đất thị trường, các loại thuế liên quan đến đất đai được tính theo bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành, không căn cứ vào giá trị thực ghi trong các hợp đồng giao dịch. Việc xác định giá đất sát với giá thị trường là không khả thi và thường thấp hơn giá thị trường rất nhiều. Hơn nữa, việc thẩm định giá đất do Hội đồng thẩm định giá đất (do chủ tịch UBND cấp tỉnh làm chủ tịch) khó bảo đảm tính khách quan.

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri cũng như thực tế các vụ khiếu kiện về đất đai lâu nay cho thấy, Chính phủ cần theo sát diễn biến của thị trường để điều chỉnh kịp thời khung giá đất, chấm dứt tình trạng có khu vực đã áp mức giá tối đa của Chính phủ nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với thị trường. Không tính toán được giá đất sát thị trường, không thể chấm dứt được khiếu kiện, mất an ninh trật tự xã hội và thất thoát nguồn thu từ đất đai.

Không phải lần đầu tiên vấn đề đất đai làm “nóng” nghị trường, nhưng lần này một bức tranh tổng thể về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai đã được đưa ra.

HOÀNG HÀ