Hy vọng

Cập nhật, 05:47, Thứ Sáu, 17/05/2019 (GMT+7)

Hôm qua (16/5/2019), Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) chính thức khai mạc tại Hà Nội và sẽ bàn về các vấn đề kinh tế- xã hội của đất nước, công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Cán bộ, đảng viên và người dân đang rất trông chờ hội nghị này, vì nó có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh- chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

Đất nước ta đã vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, đang vươn mình đứng lên với những con số tăng trưởng năm 2018 đáng tự hào: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát dưới 4%; Tăng trưởng GDP đạt 7,08% (chỉ tiêu 6,7%) đưa mức tăng trưởng 3 năm 2016- 2018 đạt 6,7% (cao hơn tốc độ tăng bình quân 3 năm trước đó); Xuất siêu cao nhất trong vòng 3 năm (7,2 tỷ USD), đứng thứ 28 trong các nước xuất khẩu; Môi trường kinh doanh được cải thiện rõ rệt, số doanh nghiệp tăng mạnh, với 131.275 doanh nghiệp thành lập mới;…

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, góp phần tích cực vào việc duy trì ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân cũng như vị thế nước ta được nâng lên. Đặc biệt, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế- xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực như thế. Đó là thành quả của sự quyết tâm về ý chí, quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai đồng bộ của các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Hướng về Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII), chúng ta tiếp tục hy vọng sẽ có nhiều ý kiến, lý luận gắn với thực tiễn phát xuất từ trí tuệ, trách nhiệm, để từ đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng, toàn hệ thống chính trị, góp phần củng cố đoàn kết, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

HOÀNG HÀ