Tất cả thủ tục hành chính liên quan đến rào cản đều phải cắt bỏ

Cập nhật, 20:42, Thứ Ba, 14/05/2019 (GMT+7)

 

Ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Vĩnh Long.
Ông Lữ Quang Ngời- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Vĩnh Long.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 4 tháng đầu năm 2019 vào chiều 14/5/2019.

Bộ trưởng cũng lưu ý, cần quan tâm cải cách về quy trình, cắt giảm thủ tục các bộ hồ sơ; rà soát, bãi bỏ các điều kiện, thủ tục kinh doanh không rõ ràng; đồng thời quan tâm cung cấp các dịch vụ công người dân cần nhất, bức xúc nhất.

Những tháng đầu năm 2019, Văn phòng Chính phủ đã phát hành gần 170 văn bản tham gia ý kiến, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện những nhiệm vụ liên quan đến cải các TTHC, xử lý phản ánh của người dân về cơ chế, chính sách, TTHC.

Qua đó, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 700 quyết định, công bố gần 13.400 TTHC được quy định tại 132 văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật, niêm yết tại nơi giải quyết và đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Đến nay, 100% các văn phòng bộ, địa phương đã tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.
Đến nay, 100% các văn phòng bộ, địa phương đã tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Đồng thời, đã tiếp nhận gần 1.050 phản ánh, kiến nghị, đã xử lý trên 89%, còn lại đang được xem xét, xử lý; tiếp nhận 69 vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp, trong đó 23 vấn đề được giải quyết, những vấn đề còn lại được các bộ tiếp thu và cam kết hoàn thành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI