Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý

Cập nhật, 17:39, Thứ Ba, 14/05/2019 (GMT+7)

Theo Sở GD- ĐT, hiện toàn ngành có trên 14.600 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó gần 100% đã đạt chuẩn đào tạo và gần 74% trên chuẩn.

Hiện, đội ngũ cán bộ quản lý trong quy hoạch dự nguồn được quan tâm bồi dưỡng các tiêu chuẩn để bổ nhiệm. Kết quả quy hoạch giai đoạn 2016- 2020, có trên 50% giáo viên trong quy hoạch dự nguồn chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT được bồi dưỡng trình độ trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý giáo dục.

Cũng theo Sở GD- ĐT, để thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông mới, ngành giáo dục đã tiến hành rà soát, sắp xếp lại quy mô trường lớp gắn với nâng cao chất lượng giáo dục; điều chỉnh quy mô lớp học, tỷ lệ học sinh trên lớp, cơ cấu viên chức theo quy định.

Theo đó, các phòng GD- ĐT xây dựng lộ trình sắp xếp quy mô trường lớp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Đặc biệt là xác định lộ trình giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên do sáp nhập và nhu cầu có thể khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới…

NGUYỄN DUY