Kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại Nhà máy gạch Vũng Liêm

Cập nhật, 17:06, Thứ Ba, 14/05/2019 (GMT+7)

Hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019, đoàn kiểm tra liên ngành đến kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLĐ, tại Nhà máy gạch Vũng Liêm.

Thực hiện các quy định về đảm bảo ATVSLĐ, thời gian qua nhà máy gạch Vũng Liêm ký kết hợp đồng lao động, mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho lao động. Ngoài ra, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, trang bị dụng cụ chữa cháy, dụng cụ bảo hộ lao động và đăng ký thiết bị thuộc diện quản lý nghiêm ngặt về an toàn.

Qua kiểm tra, đoàn đề nghị doanh nghiệp cần xây dựng nội quy lao động; tổ chức khám sức khỏe và huấn luyện ATVSLĐ cho công nhân. Đồng thời, xây dựng bảng chỉ dẫn an toàn đối với các máy móc, thiết bị sản xuất gạch, trang bị mới các thiết bị điện, dụng cụ phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn cháy nổ.

 MAI ANH