Kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH sản xuất Long Hòa

Cập nhật, 16:32, Thứ Ba, 14/05/2019 (GMT+7)

Hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019, sáng 14/5/2019,  đoàn kiểm tra liên ngành đến kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLĐ, tại chi nhánh  Công ty TNHH sản xuất  Song Hòa  (huyện Long Hồ).

Qua kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp,  đoàn kiểm  tra   kiến nghị  doanh nghiệp cần thành lập hội đồng bảo hộ LĐ, xây dựng kế hoạch bảo hộ  lao động và phân cán bộ làm công tác an toàn lao động tại  doanh nghiệp; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, tổ chức  khám  sức khỏe,  lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động.

Đồng thời, tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế , bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định;  thực hiện việc quan trắc môi trường, quan tâm cải thiện môi trường làm việc cho người lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động và an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình sản xuất.

CÔNG ĐOÀN