UBND tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống thiếu nước và hạn hán, xâm nhập mặn

Cập nhật, 16:56, Thứ Sáu, 11/01/2019 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kế hoạch phòng, chống thiếu nước và hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ dân sinh, đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2028- 2019 và Hè Thu năm 2019.

Kế hoạch đặt ra các kịch bản: xâm nhập mặn nhẹ, mực nước sông rạch sụt giảm nhẹ; xâm nhập mặn sâu, độ mặn lên cao như đã xảy ra trong những ngày Tết Nguyên đán 2016, mực nước sông rạch sụt giảm mạnh; mặn xâm nhập rất sâu, độ mặn lên rất cao vượt đỉnh mặn năm 2016, mực nước sông rạch rất thấp.

Theo đó, xác định phạm vi, vùng ảnh hưởng và các biện pháp ứng phó. Dự kiến tổng nguốn vốn thực hiện kế hoạch khoảng 115 tỷ đồng.

Việc ban hành kế hoạch nhằm đảm bảo tưới cho 56.000ha lúa, trên 22.400ha màu vụ Đông Xuân; 53.000ha lúa, 20.000ha màu vụ Hè Thu và 56.377ha cây lâu năm hiện có trong tỉnh. Đặc biệt, đảm bảo ngăn mặn, cấp nước tưới cho hơn 30.000 ha lúa Hè Thu, hơn 3.200ha màu ở các huyện bị ảnh hưởng xâm nhập mặn và Vũng Liêm, Trà Ôn, Mang Thít.

Đồng thời, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt chú trọng hơn 62.065 hộ ở nông thôn hiện chưa có nước máy sử dụng, hộ ở nội đồng xa kênh, rạch lớn sẽ gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt do nước bị cạn kiệt, ô nhiễm, nhiễm mặn.

NAM ANH