Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long: nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018

Cập nhật, 17:43, Thứ Năm, 10/01/2019 (GMT+7)

Chiều 10/1/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Ông Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân tiêu biểu.
Ông Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân tiêu biểu.

Năm 2018, ngành văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động chính trị, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm.

Việc xây dựng văn hóa cơ sở luôn được quan tâm thực hiện; các hoạt động lễ hội dân gian, lễ hội truyền thống cách mạng được bảo tồn và phát huy; các di tích lịch sử văn hóa được quan tâm xây dựng, tôn tạo, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức đều khắp trong tỉnh, chất lượng phong trào ngày càng nâng cao, góp phần nâng dần mức hưởng thụ văn hóa của người dân tại địa phương.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được chú trọng, phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương những thành tích của ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt được trong năm qua.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cần tăng cường chủ động phối hợp tốt để truyên truyền cho các sự kiện lớn của tỉnh, chú trọng công tác trùng tu, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử; giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

Bên cạnh đó, phong trào văn hóa văn nghệ cần được chú trọng tại cơ sở để nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY