Kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 06 tại huyện Long Hồ và Bình Tân

Cập nhật, 16:47, Thứ Ba, 12/09/2017 (GMT+7)

 

Một số cán bộ thuộc bộ phận một cửa (xã Phước Hậu) vắng mặt tại vị trí làm việc trong thời điểm kiểm tra.
Một số cán bộ thuộc bộ phận một cửa (xã Phước Hậu) vắng mặt tại vị trí làm việc trong thời điểm kiểm tra.

Chiều 12/9/2017, Đội kiểm tra liên ngành số 2- BCĐ 06 tỉnh đã đến kiểm tra tại xã Phước Hậu (Long Hồ) và Thành Trung (Bình Tân) về việc thực hiện Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy  và Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

Nhìn chung, các xã có ban hành kế hoạch chỉ đạo, phân công kiểm tra và nhắc nhở CB, CCVC thực hiện Chỉ thị 06/CT-TU của Tỉnh ủy.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra ở xã Phước Hậu nhiều phòng làm việc vẫn còn khóa cửa, đơn vị không có lịch công tác từng bộ phận, nhất là cán bộ phụ trách bộ phận một cửa, mặt trận, khối vận, đoàn thể, địa chính, xây dựng...

Tại xã Thành Trung, đa số CB, CCVC đảm bảo vị trí làm việc, tuy nhiên các đoàn thể vắng mặt còn nhiều, một số không lên lịch công tác. Các địa phương có giải trình lý do vắng là do đi công tác cơ sở.

Đội kiểm tra liên ngành số 2 làm việc tại xã Thành Trung.
Đội kiểm tra liên ngành số 2 làm việc tại xã Thành Trung.

Đội kiểm tra liên ngành số 2 đã đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 06-CT/TU của Tỉnh ủy và Chỉ thị 26-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm góp phần phục vụ nhân dân tốt hơn; chỉ đạo các bộ phận trực thuộc xây dựng kế hoạch, lịch công tác, tổ chức chấm công, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc.

Tin, ảnh: NGUYỄN XUÂN